výchozí banner

Navigace
Aktuality
Zemědělství
Dotace a podpory
Zemědělské standardy a normy
Lesnictví a vodní hospodářství
Opatření a příspěvky
Potravinářství
Životní prostředí
Legislativa ČR a EU
Poradenství a vzdělávání
Věda a výzkum
Rozvoj venkova a krajské aktivity
Nevládní organizace a spolky
Partneři
O nás a další užitečné adresy
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : st - 12.12.2018
Svátek má : Simona
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Akreditační řízení poradců v lesnictví

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 141988 ; Vydáno : 21.2. 2018 ; Autor : Ing Ladislav Štverák

 

 Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2018                                                                         Autor : Ing. Luboš Blažek
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví.
Průběh akreditačního řízení:
1. Příjem přihlášek – do 16. 3. 2018.
Přihlášky zasílejte pouze poštou nebo doručte osobně na adresu: ÚZEI, oddělení Poradenství a vzdělávání, Mánesova 75, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka podatelny ÚZEI nebo převzetí nejpozději 16. 3. 2018). Přihláška k akreditaci poradců - oblasti lesnictví – viz příloha.
2. Informace o zařazení do akreditačního řízení bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do 23. 3. 2018.
3. Vstupní pohovor a test se uskuteční 4. 4. 2018 v budověÚstavu zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, Praha 2.
Vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí k následujícím tématům:
·         odborné znalosti v oblasti akreditace - lesnictví,
·         vedení prvotní evidence v lesním podniku,
·         orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k podnikání v lesnictví,
·         posouzení znalosti podmínek Kontrol podmíněnosti,
·         popis omezujících podmínek hospodaření,
·         práce s databázemi a informačními systémy v oblasti lesnictví,
·         analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení,
·         analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti,
·         implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 995/2010, o dřevě, Rostlinolékařství, Právní formy podnikatelských subjektů),
·         diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků,
·         bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 
4. Akreditační projekt - součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt podle stanovené metodiky (viz příloha), na schválené téma, vztahující se ke zvolené oblasti akreditace „lesnictví“.
Téma a název projektu je nutné před podáním přihlášky k akreditaci konzultovat s Mgr. Martinem Polívkou, DIS. (telefon 490 522 236 nebo Polivka.Martin@uhul.cz). Správce Registru žadatelům o akreditaci potvrdí téma i název mailem po obdržení přihlášky.
Žadatel doručí vypracovaný projekt do 4. 5. 2018 Správci Registru, který zajistí jeho posouzení dvěma oponenty.
5. Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze v termínu 5. 6. 2018. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení bude poradci akreditovaná oblast zapsána do Registru a poradce obdrží certifikát s vyznačením oblasti lesnictví.
 
Výtah ze Směrnice:
Článek 4
Kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení Oblast lesnictví
(5) Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání lesnického směru a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání, nebo
(6) Střední odborné lesnické vzdělání s maturitní zkouškou a ke dni podání přihlášky nejméně tři roky prokázané praxe v lesnictví. Uznaná bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání,
(8) Délku praxe podle odstavců 5 až 6 tohoto článku potvrzuje zaměstnavatel žadatele. Osoba samostatně výdělečně činná dokládá praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti lesnictví.
Přihlášku nelze zaslat elektronicky. K přihlášce je nutno doložit doklad o úhradě akreditačního poplatku.
Přílohy

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Zakládání školek vlastníky lesa
Zvýšení příspěvků na zdravou obnovu lesů v příštím roce
Dotace pro OP Rybářství
Osazování lesů, návštěvnost, houby, lesní plody
Boj s kůrovcem - mimořádná opatření
Nový generální ředitel Lesů ČR
Získávání pracovníků do zeměděl., potrav. a lesnictví z Ukrajiny
Export dřeva z kůrovcové kalamity do zemí mimo EÚ
Oblastní plány rozvoje lesů
Fumigace - metoda na hubení kůrovce látkou EDN

Nejčtenější články
Informace pro žadatele na opatření lesnictví, zalesňování zemědělské půdy
Slovník pojmů z akvakultury
Upřesnění pravidel OP Rybářství pro opatření 3.3 záměr b)
Zelená linka MZe pro nouzový stav
Upozornění pro žadatele o dotaci z opatření 3.1. záměru a)">OP Rybářství - 3.1.a)
Metodické postupy pro obnovu odbahnění rybníků
Ministerstvo zemědělství a lesničtí a dřevařští podnikatelé se dohodli na podobě hospodaření ve státních lesích
Informace MZe
Zalesňování zemědělských půd
Budoucnost hospodaření v Lesích ČR, s.p.

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 12 Zobrazit následující
odkaz na stránky UZEI

odkaz na stránky UZEI
odkaz na stránky Agroporadenství

odkaz na stránky Agroporadenství
odkaz na stránky Agroweb

odkaz na stránky Agroweb
odkaz na agrární www portál

odkaz na agrární www portál
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
odkaz na stránky Plzeňského kraje

odkaz na stránky Plzeňského kraje
vyhledávání obcí a v mikroregionech

vyhledávání obcí a v mikroregionech
odkaz na stránky MZe ČR

odkaz na stránky MZe ČR
portál SZIF

portál SZIF
Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu

Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu
odkaz na stránky Infovenkov

odkaz na stránky Infovenkov
Standardy výrob

Standardy výrob