výchozí banner

Navigace
Aktuality
Zemědělství
Dotace a podpory
Zemědělské standardy a normy
Lesnictví a vodní hospodářství
Potravinářství
Životní prostředí
Legislativa ČR a EU
Poradenství a vzdělávání
Věda a výzkum
Rozvoj venkova a krajské aktivity
Nevládní organizace a spolky
agrární komory
Partneři
O nás a další užitečné adresy
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : út - 26.3.2019
Svátek má : Emanuel
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Informace z představenstva Agrární komory ČR
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 141959 ; Vydáno : 18.2. 2018 ; Autor : Ing Ladislav Štverák

 

Informace z jednání představenstva a sněmoven Agrární komory ČR, které se uskutečnilo dne 13. února 2018 ve Žďáru nad Sázavou

Řádné jednání představenstva Agrární komory bylo zaměřeno na projednání aktuální problematiky, a to především ve vztahu k probíhajícím jednáním ohledně rámce Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 a na stav trhu s komoditami. Jednání se účastnil Jiří Milek, ministr zemědělství, Martin Šebestyán, ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu a další hosté a partneři komory. Na jednání představenstva posléze navázala celostátní předsněmovní diskuze vedení komory s delegáty sněmu, s předsedy a řediteli regionálních komor a s představiteli členských společenstev.

Ministr Milek ve svém vystoupení upozornil na svá jednání ohledně agrární politiky na radě ministrů v Bruselu i na jednání ministrů V4 v Budapešti, která vede s ohledem na obhajobu národních zájmů a priorit. V jejich rámci také bilaterálně jednal s Philem Hoganem, komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova, kterého při této příležitosti pozval do České republiky k představení struktury a podmínek našeho zemědělství. Jedním z podpůrných argumentů proti zastropování je majetková struktura velkých podniků, které jsou v naprosté většině vlastněny desítkami až stovkami akcionářů a podílníků, v celkovém nápočtu totiž jde o více než stopadesát tisíc osob. A zároveň, jestliže Evropská komise ve svých stanoviscích klade důraz na propojení prvovýroby, zpracování a odbytu, pak právě řada středních a velkých podniků v České republice tuto vizi naplňuje a byl by nesmysl tento proces uměle bourat.

Intenzivně je také řešena záležitost výskytu afrického moru prasat na našem území, který se díky nastoleným řešením podařilo udržet v místě výskytu, přičemž jednou z výhod je vysoká standardní úroveň biologické ochrany komerčních chovů. S ohledem na vývoj ve východní Evropě a na fakt, že největším přenašečem je člověk, lze v Evropě očekávat rostoucí tlak a rizika. Důležitá je intenzivní ochrana hranic a jedním z možných řešení, které však je výhledově vzdálené, je plošná vakcinace. Z uvedených důvodů ministerstvo posiluje pro letošní rok finance na eliminaci moru v místě výskytu i na opatření směřující ke snížení populace divokých prasat na celém území republiky až na celkových 850 miliónů korun.

Z dalších témat ministr upozornil také na posílení financí národních podpor až do výše 4,2 miliardy korun k plnému pokrytí potřeb titulů, řešení novely zákona o významné tržní síle s důraznější ochranou dodavatelů, urychlené odstranění dvojí kvality potravin, řešení kompenzací za dopady sucha 2017 prostřednictvím nastavení na katastrální území u krmných i tržních plodin, aktuální problémy v lesnictví a kůrovcem, ale i jednání s ministerstvem životního prostředí téma ochrany půdy, aj. Uvedl také, že podle dostupných analýz bude resort zemědělství schopen jako jediný plně vyčerpat peníze z evropských fondů.

Ředitel SZIF Martin Šebestyán přítomné následně informoval o průběhu a výši výplat podpor, které probíhají v mírném předstihu ke stanovenému harmonogramu. Celkově je prostřednictvím rozhodnutí přiznáno již 22,5 miliardy korun. Z další agendy fondu zmínil práce na zjednodušení podmínek Programu rozvoje venkova či welfare, otázku nastavení institutu aktivního zemědělce, na zvýšený tlak převody a vlastnictví půdy, či přípravy SZIF na školení žadatelů o jednotnou žádost, které budou v regionech probíhat v březnu a dubnu.

Zdeněk Jandejsek ve svém vystoupení zdůraznil tři hlavní aktuální směry činnosti komory, tím prvním je jednání směrem k Evropské unii v oblasti Společné zemědělské politiky a nastavení podmínek pro nový rámec podmínek, dále národní priority a za třetí je to plnění usnesení ze sněmu Agrární komory z roku 2017. Směrem k bruselským partnerům je Agrární komora výrazně aktivní s tím, že zhruba 1-2 krát měsíčně se zástupci vedení účastní schůzek a jednání se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Stálým zastoupením ČR v Bruselu, orgánů COPA COGECA, agrárních organizací zemí EU 28 a s mnoha dalšími partnery. Cílem je upozorňovat opakovaně na podmínky a strukturu zemědělství v našich podmínkách, obhajovat priority a průřezově hledat jejich podporu. Argumentem například je i současná podoba zemědělství, především pak pokles rozměru, kdy u rostlinné výroby dosahujeme pouze zhruba dvou třetin výkonů k roku 1990 a u živočišných odvětví to není v průměru ani polovina. Přitom 80 – 90 % této produkce zajišťuje 20 % především středních a velkých podniků. Z porovnání národních podpor vyplývá, že staré země EU poskytují například na 1 litr mléka až 3-4 koruny z místních rozpočtů, ale třeba i 20 korun na kilogram produkovaného červeného masa. Tomuto zvýhodnění nelze konkurovat jakýmkoliv klasickým podnikatelským opatřením a trh východních a středoevropských zemí je tak pod trvalým likvidačním tlakem. Důraz však klademe i na zachování výše rozpočtu pro kofinancování Společné zemědělské politiky a vzhledem k vývoji trhu s komoditami i možnost zvýšení podpory citlivých odvětví z 15 na 30 %. V oblasti národních priorit pak je komora připravena řešit zaměření podpor na skutečné zemědělce, nastavení precizního zemědělství do praxe, vyváženost rostlinné a živočišné produkce, zvyšování národní potravinové soběstačnosti, posilování konkurenceschopnosti, povinnou registraci zemědělců, nastavení podmínek prodeje zemědělské půdy, prodloužení zelené nafty i po roce 2018, zjednodušení zaměstnávání cizinců, intenzivní kontroly dovozů, otevření Fondu těžko pojistitelných rizik a další. Požadujeme zároveň, aby předseda vlády nepodpořil víceletý finanční rámec bez toho, aniž by bylo zachováno financování obálky pro Českou republiku. Plnění usnesení XXV. sněmu bude připraveno jako materiál pro delegáty blížícího se sněmu.

Bylo konstatováno, že současný vývoj na trhu s komoditami není z pohledu odbytu a cen optimální, u některých komodit, například vepřového masa, ale třeba i dřeva až tragický. Naprostá většina produkce je obchodována za průměrné či podnákladové ceny a ani výhled není příliš optimistický. O to větší význam má součinnost a spolupráce s ministerstvem zemědělství a nastavení podpor jednotlivých opatření do konkrétních odvětví živočišných a rostlinných výrob, jako je mléko, vepřové maso, drůbež a vejce, cukrovka, ovoce či zelenina, přičemž cílem je v současné době udržet a do budoucna oživit jejich produkci.

Přítomní byli seznámeni také s přípravou a organizačním zabezpečením XXVI. Sněmu Agrární komory ČR, který se uskuteční v neděli 8. dubna od 9:00 hodin v Rotundě Výstaviště Brno a následně bude navazovat na slavnostní zahájení mezinárodního komplexu veletrhů Techagro. Delegáty je do kanceláře Agrární komory v Olomouci nezbytné nahlásit do 9. března 2018 s tím, že příspěvek za účast jednoho delegáta sněmu je stanoven opět na dva tisíce korun. Předsněmovní jednání představenstva a dozorčí rady se bude konat 7. dubna odpoledne také v Brně.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR


zdroj: Agrární komora České republiky »

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
Včelařství
Agrární komory jednají
Opatření k řešení kůrovcové kalamity
Sněm Agrární komory ČR- priority pro další období

Budoucnost zemědělství a venkova

Výsledky mezinárodní konference na Slovensku
Informace z představenstva Agrární komory ČR
Jankovi - hospodáři ve Vysoké Libyni u Kralovic
Stříbrná příčka - Farma roku 2017
Seminář 10.1.2018 v Příbrami

Nejčtenější články
Potravináři chtějí jasná pravidla IPPC
Potravináři chtějí jednoznačnou identifikaci potravin
OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ!!!
Zpráva ze zasedání představenstva PK
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Alkohol není droga, ale potravina
Tisková zpráva
UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ - OHLAŠOVACÍ POVINNOST
SPÍCÍ OBR, KONOPÍ

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 12 Zobrazit následující
odkaz na stránky UZEI

odkaz na stránky UZEI
odkaz na stránky Agroporadenství

odkaz na stránky Agroporadenství
odkaz na stránky Agroweb

odkaz na stránky Agroweb
odkaz na agrární www portál

odkaz na agrární www portál
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
odkaz na stránky Plzeňského kraje

odkaz na stránky Plzeňského kraje
vyhledávání obcí a v mikroregionech

vyhledávání obcí a v mikroregionech
odkaz na stránky MZe ČR

odkaz na stránky MZe ČR
portál SZIF

portál SZIF
Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu

Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu
odkaz na stránky Infovenkov

odkaz na stránky Infovenkov
Standardy výrob

Standardy výrob